Dětský domov, základní škola a mateřská škola

Krompach 47

příspěvková organizace

Dokumenty

Sdílený pověřenec pro ochranu osobních údajů Bc. Otto Kult, 

tel: 485 226 403, 

mobilní telefon: 739 541 621

e-mail:  otto.kult@kraj-lbc.cz


kontaktní osoba organizace: Pavlína Šimková 

mobil:  731 449 729
e-mail: ddk.simkova@seznam.cz