Dětský domov, základní škola a mateřská škola

Krompach 47

příspěvková organizace

Poděkování dárcům

Děkujeme panu Radovi a jeho skvělým spolupracovníkům za finanční dar 

46 200 Kč 

a stálou podporu našim dětem.

Zaměstnanci a děti DD Krompach 

2021

.....

.....

Děkujeme dětem a učitelům ze ZŠ Husova Liberec za balíčky sladkostí. Jsme rádi, že si na nás vzpomněli i v tento předvánoční čas.

Děkujeme panu Radovi a kolektivu zaměstnanců Knihkupectví a Papírnictví Nový Bor za nádherný finanční dar ze sbírky pro náš dětský domov v roce 2020; a to částkou 38 888 Kč.

Děkujeme žákům ZŠ Husova z Liberce za horu sladkostí, která dorazila v pondělí 

10. prosince do našeho domova. Přijeďte k nám 8.června na akci "Zámecký den" ať se přesvědčíte, jestli jsme už všechno snědli.


Zdraví vás vaši kamarádi z Krompachu

Děkujeme panu knihkupci Jaroslavu Radovi z Nového Boru za bezmála dvacetitisícový vánoční finanční dar ze sbírky pro náš dětský domov v roce 2019. Věnoval našemu domovu 19 667,- korun.

Děkujeme paní doktorce Bílkové ze Cvikova za další sponzorský dar 1600.- Kč (2019)

Děkujeme paní doktorce Bílkové ze Cvikova za sponzorský dar 1800.- Kč (2018)

Děkujeme panu Tomáši Slavatovi za finanční dar v hodnotě 8000.- Kč, který byl použit na úhradu cesty do Prahy na akci La Putyka-Inspirace.


Děkují děti a zaměstnanci Dětského domova Krompach.

Děkujeme firmě ALBI, zvláště paní Lence Němcové, za darování společenských her pro naše děti pod stromeček.

ALBI Česká republika a.s.,

Thámova 13, Praha 8, 186 00

Aktivní odkaz na jejich stránky je: www.albi.cz