Dětský domov, základní škola a mateřská škola

Krompach 47

příspěvková organizace

sladká odměna za vysvědčení