Zmrzlinové poháry - 28.6.2019

Děkujeme šikovným pekařkám a cukrářkám z Krompachu za finanční dar, který jsme použili na nákup zmrzlinového potěšení...

Image: