Zámecky den 2021

Situace nám sice nedovolila uspořádat slavnost pro všechny naše milé kamarády a přátelé, ale i tak si děti užily krásný Zámecký den s divadlem Hnedle Vedle, úžasným vystoupením našich čertíků z MŠ a mažoretek, zpěváků a nechyběl ani stůl plný dobrot. Příští rok si vše vynahradíme!!!