Vzpomínka na Andělskou slavnost

Na začátku prosince 2019 jsme se sešli na tradiční "Andělské" společně s našimi velkými i malými přáteli i s těmi, kteří vyrůstali v našem domově a už jsou z nich dospělí - mnohdy už jsou to tátové a mámy. Moc jsme si to společně užili a těšíme se, že v této tradici budeme i v dalších letech pokračovat a setkáme se vždy znovu.