Návštěva ve STŘEVLÍKU 29.9.2017

V pátek 29. září se vydala 1. – 9. třída na první akci a to do Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Hejnicích. Pořad, na který jsme se těšili, se jmenoval „ Od jablka k moštu“. Cílem bylo uvědomit si, proč a jaká jablka jíme. Děti pomocí smyslů zjišťovaly, že každé jablko je jiné, proměnily se v degustátory, seznámily se s prací sadaře a také si zahrály na dovozce jablek z různých částí světa. Nakonec si všichni vyzkoušeli moštování a největší odměna byla ochutnávka lahodného jablečného moštu. Program byl zábavný a všichni si odnesli mnoho zážitků.