Návštěva indiánské vesničky ROSEHILL

V pondělí 22. května se vydala 1. – 5. třída na návštěvu indiánské vesničky ROSEHILL. Viděli jsme zde osadu prérijních indiánů z doby před 150 lety, dobově zařízené interiéry stanů týpí. Poznali jsme život Siouxů, Čejenů i dalších kmenů prostřednictvím dobově oblečených průvodců. Vyzkoušeli jsme si lukostřelbu, hod oštěpem, bubnování. A nakonec jsme viděli představení s indiánskou hudbou a příběhem ze života indiánského kmene.