JAK JSME PEKLI HOUSKY

V pondělí 7.listopadu se vydala 4. – 9. třída do Střevlíka - Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Oldřichově v Hájích. Pořad, na který jsme se těšili, se jmenoval „Pekař peče housky,“ a byl zaměřený na povolání pekaře, protože s výsledky jeho práce se děti každodenně setkávají. Program byl pěkný, poučný a všichni si odnesli mnoho zážitků.