GDPR

Pověřencem pro GDPR za naše zařízení a tím je pan Bc. Roman Šikola
tel.: +420 485 226 356, mobil: +420 739 541 629
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz