BARVY KOLEM NÁS - středisko STŘEVLÍK

Ve čtvrtek 15. září se vydala 4. – 9. třída na první akci a to do Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Hejnicích. Pořad, na který jsme se těšili, se jmenoval „Barvy kolem nás I.“ Cílem bylo pochopit význam barev v přírodě. Děti si uvědomily, jak a proč jsou barvy důležité pro zvířata a rostliny. A také se dozvěděly, čím se zabývali barvíři, a na vlastní kůži si vyzkoušely jejich řemeslo.
Nejprve jsme se společně vydali po lesní pěšině do stínu vzrostlých buků, dubů, smrků. Cestou jsme plnili zajímavé úkoly, sbírali jsme různé listy a rostliny, učili se poznávat stromy a jejich plody. Pak jsme nahlédli do tajů řemesla barvířského a vyrobili si vlastní barvící směs. Nakonec jsme si vyzkoušeli tradiční barvící techniku – batikování. Program byl pěkný, poučný a všichni si odnesli mnoho zážitků.